Offisiel åpning av Fyrbua

offAapningFyrbua

Fredag kunne varaordfører Kari Agerup åpne Fyrbua på Strømtangen fyrstasjon. Samtidig var det offisiel åpning av kystledhyttene på Strømtangen.
Siden 1993 har foreningen ”Onsø-beviset” tatt på seg ansvaret med å sette i stand, vedlikeholde og leie ut bygningene på øya.
Strømtangen Fyrstasjon, eller Torgauten fyr, som det het til å begynne med, tente sitt første lys tirsdag 20. September 1859. Klokkeslettet var 18.38 for å være nøyaktig. Fyret ble bygget samme år som sagbruksprivilegiene ble opphevet og et resultat av dette var at Fredrikstad ble plankebyen fremfor noe annet sted i Norge. I og med at det ble bygget flere store sagbruk og at seilskuter hentet skårne og høvlet plank, var det nødvendig å gjøre innseilingen til Fredrikstad enklere. Strømmen i Østerelva og Leira gjorde det ikke alltid enkelt å seile.
Strømtangen var bemannet fram til 1977. Da ble fyret automatisert.

Kystverk er eiere

Det er Kystverket som eier Strømtangen Fyrstasjon. I 2015 inngikk ”gutteklubben” Onsø-beviset en avtale med Oslofjordens Friluftsråd om de skulle ha ansvaret for å sette i stand, vedlikeholde og leie ut bygningene på øya Strømsholmen i vestre innløp til Fredrikstad med utsikt til Hvaler og store deler av ytre Oslofjord.

Fyrbua

Onsø-beviset har gjort i stand bygningene på øya. Det siste bygget er Fyrbua. I dette bygget som tidligere var en sjøbu, er det seks sengeplasser. Fyrbua ligger flott til ved Strømsundet.
Det var Fyrbua Fredrikstads varaordfører, Kari Agerup offisielt åpnet på fredag.
De andre bygningene du har mulighet til å leie er Fyrvokterboligen, som har 10 sengeplasser, hvor det er plass til 15 personer og Bøyenaustet hvor det er plass til ca. 30 personer rundt langbordet.
I Stakehuset, som er den største bygningen på øya har det ofte vært arrangert konserter og tilstelninger. Det er fint plass til ca. 150 personer i dette lokalet.

Onsø-beviset

Dette er en gutteklubb bestående av omtrent 40 menn. Foreningen, som har sitt navn fra et tradisjonelt hodeplagg for kystbefolkningen av Norge. I Onsøy ble denne lua mye brukt, og fikk navnet Onsøbevis.
”Skipper” for foreningen er Tom Odvar Olsen. Han forteller til Demokraten at foreningen er opptatt av kystkulturen og er veldig stolte av sin bygd. Derfor var det helt naturlig å knytte lua til aktiviteten.
Morsom start
Onsø-beviset ble stiftet 22. mai 1992 av 15 personer som var i et 40-års selskap hvor gaven til jubilanten var et Onsøbevis. Utover kvelden ble det bestemt å lage en gutteklubb med luas navn. Det ble også laget noen statutter for foreningen utover kvelden. Foreningen skulle hete ”Ønsø-bevistet” med undertittel: Foreningen for Onsøbevisets bevaring og hevd.
I dag teller foreningen 40 medlemmer og etter hvert har ennå en statutt kommet til: Strømtangen fyr.
For å bli medlem i denne gutteklubben er det en ufravikelig betingelse for medlemskapet at man bor i Onsøy, har bodd i Onsøy eller (i det minste) har et ønske å bo i Onsøy. Selvsagt må man ha et Onsøbevis.

Tore Steinar Pettersen – tekst og foto
demokraten@demokraten.no

Comments are closed