Hederspriser

Onsø-beviset har to hedersbevisninger, Kulturpisen og Strømtangenprisen, som begge deles ut når det er særlig grunn til det.

Kulturprisen er foreningens høyeste utmerkelse og kan bare tildeles medlemmer som har båret sin lue med stolthet og verdighet og holdt sin skjerm blank.  (Fra statuttene, gjengitt nedenfor.  «Les mer».)
Strømtangenprisen, som ifølge statuttene skal henge like høyt som kulturprisen(!), kan også gis til ikke-medlemmer.  Her er kriteriene ikke like fastlagt.
Begge priser forutsetter en spesielt fortjenstfull innsats for foreningen.
Prisvinnere

Pris/År Prisvinner Tittel ved tildeling
KULTURPRISEN
1999 Per André Hansen Skipper
1999 Tom Olsen Gnist
2000 Jan Olav Slensvik Altmuligmann
2001 Kjell Ragnar Eriksen Rormann
2001 Dag Sørmo Skipper
2003 Bjørnar Grytøyr Notarius
2008 Bjørn Enger Fyrvokter
2009 Per André Hansen Gammelskipper
2011 Ove J Horrigmo Skrivær
2012 Richard Harper Tolk
STRØMTANGENPRISEN
2009 Dag Sørmo Gammelskipper