Om Onsø-beviset

Foreningen

Strømtangen fyr driftes av foreningen Onsø-beviset. Foreningen har navnet sitt fra lua, et tradisjonelt hodeplagg for kystbefolkningen i store deler av landet. I Onsøy var det nok ekstra mye brukt, siden det i oslofjordområdet ofte ble benevnt som et onsøbevis.

Ettersom foreningen har kastet sine øyne nettopp på kystkulturen – og samtidig er stolte av sin egen bygd – var det naturlig å knytte lua til aktiviteten. Den er derfor foreningens kjennemerke, brukes i alle sammenhenger og kan sees under.

Lua

Hvordan foreningen ble stiftet

Av stiftelsesdokumentet fremgår det at foreningen Onsø-beviset ble stiftet 22. mai 1992 av 15 personer som på stifelsestidspunktet «alle var over 20 år, edruelige, i særs godt humør og ellers ved sine fulle fem». Foreningens hovedformål fremgår av §1: «Foreningen skal hete «Onsø-beviset» med undertittelen: Foreningen for Onsø-bevisets bevaring og hevd.»

Siden har medlemstallet økt til 40 og et annet hovedformål kommet til; Strømtangen fyr. I forståelse med Kystverket, som eier anlegget, klarte foreningen, nærmest i siste øyeblikk, å redde sjøbodene fra et langtkommet forfall og har i tillegg vedlikeholdt og dels renovert fyrbygningene. Mer om dette på andre sider på nettestedet vårt.

Foreningens tilknytning til Onsøy er som nevnt sterk. Blant annet er det en ufravikelig betingelse for medlemskap at man bor i Onsøy, har bodd i Onsøy eller (i det minste) har ønske å bo i Onsøy. I tillegg må man selvsagt inneha et Onsø-bevis (§2).

Vår målsetning

Det ultimate (men ganske langsiktige målet) er å gjenskape Onsøy som øy. §4: «Medlemmene skal: a) holde Onsø-beviset i hevd ved å bære det med stolthet og verdighet ved passende anledninger og til enhver tid holde sin skjerm blank, b) love å arbeide for at Onsøy igjen blir en øy, c) arbeide for å verne og videreutvikle vår unike kystkultur.»

Skippere

skipper
Tom Odvar Olsen
Nåværende skipper
tidligere skipper
Dag Sørmo
2. gammelskipper
grunnlegger
Per André Hansen
1. gammelskipper
Foreningens grunnlegger

Hederspriser

Onsø-beviset har to hedersbevisninger, Kulturpisen og Strømtangenprisen, som begge deles ut når det er særlig grunn til det.
Les mer på siden:

Varden på Onsøknipen

Etter vedtektene skal Onsø-beviset hvert år arrangere en tur til Onsøknipen for å legge stein på varden der. Den ligger slik at de sjøfarende skal komme trygt inn i Hankøsundet når de har varden rett over kongemonumentet. Bildene nedenfor viser Steinar Gulbrandsen som bygger på varden sammen med Gunnar Magne Lie, Bjørn Enger, Richard Harper og Åge Karlsen.

Onsøknipen

Varden Onsøknipen